AI [Tomorrow Summit]

# GeleceğeGeçKalma


11 03 2022

Yapay zekaya dair farkındalık yaratmak ve sektörün gelişimine dair bir platform oluşturmak doğrultusunda kurulan ve Türkiye’de yapay zeka konusundaki ilk sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA), Şubat 2021’de kurulmuş bağımsız bir dernektir.

Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada yapay zeka politikaları üreten lider bir sivil toplum kuruluşu olma vizyonuyla eğitimden enerjiye, sağlıktan turizme belirlediği 17 çalışma alanında çeşitli faaliyetler yürütmüş ve politika yapım süreçlerine katkı sağlamıştır.

Bugüne kadar birçok eğitim ve etkinlikler düzenleyen, araştırma raporları hazırlayarak kamuoyuna sunan, çeşitli akademik ve global işbirliklerine imza atan AIPA, bu kez Türkiye’nin ilk “en kapsamlı ve sürdürülebilir yapay zeka zirvesi”ni düzenlemektedir.

11 Mart 2022’de ilki düzenlenecek olan AI [Tomorrow Summit], alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacıları bir araya getirerek çeşitli panel ve çalıştaylara ev sahipliği yapacaktır.