AI [Tomorrow Summit]

# GeleceğeGeçKalma


11 03 2022Özgül ÖZKAN YAVUZ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

1973 yılında Ankara'da doğan Özgül Özkan Yavuz; ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı.

1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olan Özgül Özkan Yavuz, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü "Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler" programında Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Araştırma Görevlisi iken hazırlamış olduğu "Türkiye'de Kentsel Yenileme Süreçleri ve Politikaları" başlıklı teziyle 1998 yılında yüksek lisans (MSc) diploması aldı.

1997 yılında Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Planlama Dairesi'nde Şehir Plancısı olarak çalışmaya başlayan Yavuz, 1999 yılında Avrupa Birliği Jean Monnet Burs Programını kazandı.

Jean Monnet bursuyla İngiltere Birmingham Üniversitesi, School of Public Policy, Centre for Urban and Regional Studies Bölümü'nde turizm planlaması ve alan yönetimi konularında uzmanlaşarak "Türkiye'de Turizm Alanlarında Planlama ve Yönetim" konulu teziyle ikinci yüksek lisans derecesini (MSc) aldı.

17 yıl boyunca Turizm Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurtiçi ve yurtdışı çeşitli birim ve projelerinde görev aldı.

2004-2007 yıllarında Hollanda Kültür ve Tanıtma Ataşeliği,
2008-2010 yıllarında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın Uluslararası Tanıtımdan Sorumlu Direktörlüğü,
2011-2014 yıllarında ise İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi.
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı olarak kültür ve turizm alanında çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin yürütücüsü oldu.

Temmuz 2014’ten Kasım 2016'ya kadar olan süreçte İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Müdürü olarak görev yapan Özgül Özkan Yavuz, aynı dönemde "EuropeanCities Marketing Association" isimli Birliğin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek İstanbul'u uluslararası alanda temsil etti.

Aralık 2016 tarihinde İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’ne getirilen Özgül Özkan Yavuz, ilk kadın Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olarak 30 Kasım 2018'e kadar bu görevini sürdürdü. Genel Sekreterliği döneminde, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın üyesi olduğu “Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) Board of Directors”ta üyelik yaptı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday olmak için 1 Aralık 2018 tarihinde görevinden ayrılan Özgül Özkan Yavuz, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin İstanbul Kadıköy İlçe Belediye Başkanı adayı olarak seçimlere katıldı.

19 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına atanan Özgül Özkan Yavuz halen Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir. Evli olan Yavuz, çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Hollandaca bilmektedir.