AI [Tomorrow Summit]

# GeleceğeGeçKalma


11 03 2022Doç.Dr. Ş. Barış Özçelik

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi


AKADEMİK DERECELER

Doçent, Üniversitelerarası Kurul, 2018. Doktora, Özel Hukuk (Medenî Hukuk) Ankara Üniversitesi, 2009. (Doktora Tezi: Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sebeplerle Borcun İfa Edilmemesi ve Mücbir Sebep Kayıtları, Danışman: Prof. Dr. A. Lâle Sirmen)
Yüksek Lisans, Özel Hukuk (Medenî Hukuk), Ankara Üniversitesi, 2005. (Yüksek Lisans Tezi, Paylı Mülkiyette Yönetim ve Yararlanma Düzeni, Danışman: Prof. Dr. A. Lâle Sirmen)
Lisans, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2001.

YAYINLAR

Kitap
Tapu Siciline Güvenin Korunması,Yetkin Yayınevi, Ankara 2016.

Kitap Bölümü

Covid-19 Salgını Çerçevesinde Alınan Önlemlerin Sözleşme Hukuku ve Mücbir Sebep Kavramı Açısından Değerlendirilmesi (Genişletilmiş Versiyon), Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu, 2. Baskı, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, Haziran 2021.
Covid-19 Salgını Çerçevesinde Alınan Önlemlerin Sözleşme Hukuku ve Mücbir Sebep Kavramı Açısından Değerlendirilmesi, Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, Haziran 2020, s. 283-293.
Tüketici Hukuku Bağlamında Gayrımenkullerde Ayıp, Tüketici Hukuku Konferansı, Makaleler- Tebliğler, Ankara 2016, s. 257-281.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na Göre Kamu Zararından Sorumluluk, Sayıştay’ın 150. Kuruluş Yılı Münasebetiyle Düzenlenen “Kamu Zararı” Konulu Panel, Ankara 2012, s. 10-18.